Andrologi Experimentell forskning.

Jag har alltid varit fascinerad av hur en sådan liten molekyl som testosteron (manligt könshormon) kan ha så enorma verkningar och förändra människors liv. Min huvudsakliga experimentella forskning har handlat om hur testosteron verkar och om hur vi kan använda det för att förbättra livskvaliten. I min avhandling (1976) visade jag hur testosteron verkar via specifika receptorer i flera vävnader. Idag vet vi mycket mer om hur testosteron verkar på olika sätt i olika organ och hur vi kan använda denna kunskap.

De senaste årens experimentella forskning har jag fokuserat på testosteronets effekt på prostatacellen eftersom testosteron har betydelse för uppkomst och behandling av ”mannens gissel” prostatacancer och benign prostatahyperplasi (BPH). Då teknik blev tillgänglig ca 2002 studerade vi och fann att tillverkningen av mer än 500 olika proteiner i prostatacellen påverkas av testosteron. Regleringen är ofta komplex och testosteron har effekt på många proteiner direkt och indirekt. Dessa studier hjälpte oss att kartlägga många olika dittills okända regleringsmekanismer i cellen. Vi har sedan dess med olika modellsystem speciellt cellinjer inriktat oss på att kartlägga oilka samband som är av stor betydelse för androgenernas ( testosterons) effekt,  cancerutvecklingen och hur vi kan behandla uppkomna prostatasjukdomar.
Det vi vet idag om detta speciella regleringssystem som vi kartlagt är att testosteron direkt ökar bildningen av ett protein benämnt c-myc. C-myc har tidagare visats vara  involverad i flera cancrars uppkomst och utveckling. C-myc påverkar I nästa steg bildningen av ett annat protein benämnt Ezrin, som påverkar membranernas genomsläplighet. Först måste dock ezrin aktiveras genom att fosforyleras på två ställen 353 och 567 .Denna aktiveringsprocess är också androgenkänslig genom två enzymer benämnda PKC alfa och Scr.  Ezrin är av största betydelse för en prostatacells membrangenomträngande och för invasiviteten. Det fosforylerade ezrinet reglerar även aktiviteten av c-myc genom att fördröja nedbrytningen genom två proteiner benämnda PI-3K/akt och GSK-3 beta Nedan visas en skiss över testosterons påverkan på denna regleringsmekanism så långt vi kartlagt idag. Vi studerar även nu hur olika läkemedel påverkar dessa steg och om man kan använda dessa proteiner som markörer för cancerns utveckling. Principen för testosterons verkan är liknande i andra celler och våra resultat kan därför användas för att studera även andra aspekter på testosterons effekter.