Jag heter Åke Pousette och har hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med andrologi som också kallas manlig medicin. Jag disputerade 1976 och har sedan dess arbetat i USA och vid Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset.  Mellan år 2000 och 2010 var jag Professor i Andrologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Centrum för Andrologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

 

Jag tycker att Andrologin är det mest spännande medicinska området både vetenskapligt och på det sätt det kan hjälpa många män att må bättre. Jag arbetar nu med flera olika projekt inom både grundforskning, klinisk forskning och utbildning.

Den här hemsidan är skapad för att jag direkt skall kunna berätta om och komma i kontakt med dig som vill veta mera om eller bara fråga om något inom andrologin.

Jag har lagt in informationsmaterial och hänvisningar och kommer kanske med tiden att skriva även något om några av mina andra intresseområden.

Andrologin har under de senaste åren gjort enorma framsteg och vi kan nu behandla andrologiska sjukdomar mycket effektivare än för bara 10 – 15 år sedan. Samtidigt kommer andrologin ofta i skymundan . Jag upplever ofta i mitt arbete att man inte satsar forskningsmässigt och behandlingsmässigt på andrologin och framför allt inte utbildar och berättar om de effektiva behandlingar som idag finns.