Andrologin mitt arbete och hobby

Jag är född 1949 och har större delen av mitt liv studerat, forskat och arbetat inom medicin. Jag började studera medicin vid Karolinska Institutet efter studenten och kombinerade snart studier med forskning. 1976 lade jag fram min avhandling om hur testosteron utövar sin effekt på olika vävnader och 1977-78 bodde jag och forskade i Houston, USA. Då jag kom hem fullföljde jag min läkarutbildning, provade på olika inriktningar och bestämde mig för att specialicera mig inom klinisk kemi (laboratoriemedicin) som gav möjlighet att kombinera patientkontakt med laboratoriearbete och forskning. Vid Kliniskt Kemiska laboratoriet på Huddinge sjukhus blev jag speciellt ansvarig för och utvecklade känsliga analysmetoder bl a för olika hormoner. Med ansvar för bl a cellodlingen deltog jag även vid utvecklingen och uppsättningen av metoder för provrörsbefruktning.
Min forskning inriktade sig under denna tid mer och mer åt mannens sjukdomar (andrologin) där jag såg det stora behovet och där nya metoder bl a hormonanalyser och  behandlingar började komma. Då Karolinska i mitten på 1990-talet beslöt att bilda en andrologisk enhet såg jag möjligheten till videre utveckling inom Andrologin och flyttade som unversitetslektor till det nybildade Andrologiska centrat vid Karolinska i Solna. Mitt arbete sedan dess har bestått av klinik, forskning, undervisning och laborativt arbete. Utvecklingen inom Andrologin har sedan 1990-talet varit mycket snabb med nya utrednings och behandlingsmetoder och år 2000 utnämndes jag till professor i Andrologi.  Då Karolinska och Huddinge slogs samman 2006 flyttades den kliniska mottagning och forskningsdelen till Huddinge medan jag beslöt att ha kvar den experimentella forskningsdelen som studerar testosterons effekter på cellnivå vid CMM (Centrum för Molekylär Medicin, Karolinska Solna). Flyttningen medförde närmare kontakt med flera samarbetspartners men splittring av min verksamhet. Jag avslutade officiellt min verksamhet vid Karolinska 2010 och arbetar nu fristående med en mängd olika projekt inom det Andrologiska fältet som jag tycker är mycket spännande och som jag inte kunnat fokusera mig på tidigare.

Jag ser nu fram emot den vidare utvecklingen inom Andrologin som säkert kommer att ge oss nya kunskaper och metoder för att ännu bättre kunna behandla våra patienter. Jag är glad och tacksam över att få vara med i denna utveckling.

(CV och publikationslista)